Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi

Zarejestrowane 15 kwietnia 1997 r.
3 grudnia 2000 r. uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Prudniku. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polsko-czeskich terenów przygranicznych położonych w dorzeczu Osobłogi w dziedzinach:

  • rozwoju i odnowy wsi oraz rolnictwa
  • rozwoju sektorów pozarolniczych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw
  • współpracy gospodarczej
  • kontaktów międzyludzkich, turystyki i sportu
  • ochrony środowiska naturalnego
  • gospodarki wodnej