• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

(Bez)graniczna kultura

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Projekt pn. „(Bez)graniczna kultura” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska oraz ze środków budżetu państwa Przekraczamy granice.

Projekt „(Bez)graniczna kultura” jest inicjatywą angażującą finansowo obu partnerów. Główny cel projektu to intensyfikacja kontaktów polsko-czeskich dla zmniejszenia dystansu między lokalnymi społecznościami. Pozytywne doświadczenia z poprzednich projektów oraz chęć podtrzymywania współpracy przyczyniły się do powstania kolejnego przedsięwzięcia w zakresie wymiany kulturowej. Zaangażowanie różnych grup społecznych i wiekowych oraz lokalnych społeczności we współpracę transgraniczną przyczyni się do: integracji na pograniczu, poznania kultury sąsiada, zmniejszenia dystansu i zniwelowania negatywnych stereotypów.

Do głównych działań „(Bez)granicznej kultury” należą spotkania integracyjne po obu stronach granicy, a zaplanowano dwa takie eventy w Śmiczu oraz dwa w Město Albrechtice, ponadto zostaną stworzone warunki do tych spotkań poprzez zakup wyposażenia przez czeskiego partnera i budowę wiaty rekreacyjnej w Śmiczu, a także powstanie publikacja podsumowująca kulinarne zmagania w czeskim „Kołaczobraniu”.

Planowane wydatki i dofinansowanie projektu:

 • Całkowite wydatki: 47.393,00 euro
 • Wydatki kwalifikowalne: 47.393,00euro
 • Dofinansowanie EFRR: 40.000,00euro
 • Dofinansowanie budżet państwa polskiego: 1.176,47euro

W tym Gmina Biała:

 • Całkowite wydatki: 23.542,50euro
 • Wydatki kwalifikowalne: 23.542,50euro
 • Dofinansowanie EFRR: 20.000,00euro
 • Dofinansowanie budżet państwa polskiego: 1.176,47euro

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg