Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Partnerstwo gmin: Biała - Marienheide (Niemcy)

24 kwietnia 1993 roku na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Białej podpisany został Dokument Partnerstwa pomiędzy Gminą Biała i Gminą Marienheide (Niemcy).
Było to uwieńczenie prowadzonych już od 1991 roku wzajemnych kontaktów. Bliskie kontakty prowadzone są na wszystkich płaszczyznach, od kulturalnej do ekonomicznej. Dla realizacji zapisów z dokumentu partnerstwa, powołane i zarejestrowane zostało w 1994 roku Gminne Stowarzyszenie "Pax Silesia", zrzeszające wszystkich chętnych do krzewienia idei partnerstwa.
Układ partnerstwa uznano za pierwszy krok do budowania Europy bez granic, Wyrazem takiego stanowiska było podpisanie przez gminy partnerskie, w Białej w dniu 9 czerwca 1996 roku dokumentu końcowego I Międzynarodowego Seminarium "Partnerstwo - droga do wspólnej Europy". Partnerstwo daje obu stronom możliwość zawierania przyjaźni, poznania i zrozumienia warunków życia, zwyczajów mieszkańców, pozwala uczyć i pogłębia znajomość języka obcego.
 
 

Brak opisu obrazka
 

DOKUMENT PARTNERSTWA

W przekonaniu, że służymy sprawie porozumienia międzynarodowego i pokoju, my, przedstawiciele miasta Białej i gminy Marienheide, wykonując uchwały Rady Gminy z dnia 16 luty 1993 r. i Rady Miasta z dnia 12 marca 1993r., ustanawiamy niniejszym partnerstwo naszych miast.
Zobowiązujemy się niniejszym do zachowania stałych stosunków między naszymi gminami, wspierania we wszystkich dziedzinach, wymiany mieszkańców i popierania wszystkiego tego, co przyczynia się do utrwalenia porozumienia polsko-niemieckiego i zjednoczenia europejskiego.
W ramach naszych możliwości usuwać będziemy z pełnym zaangażowaniem wszystko to, co w przeszłości zakłócało harmonię między naszymi narodami i czynić wszystko, co okazuje się przydatne do połączenia naszych współobywateli. Poprzez istniejące granice partnerstwo to powinno wnosić wkład w lepsze porozumienie między narodem polskim i niemieckim. Ufni w dobre współżycie w pokoju i wolności, podpisujemy niniejszy dokument jako trwałe przyrzeczenie.
 

Biała, 24 kwietnia 1993

 

                          Emil Schirmeisen                                                                                           Henryk Małek
                Przewodniczący Rady Miasta                                                                                      Burmistrz
 
Brak opisu obrazka
 

PARTNERSCHAFTS - URKUNDE

In der Überzeugung, der Völkerverständigung und dem Frieden zu dienen, beurkunden wir, die Vertreter der Stadt Biała und der Gemeinde Marienheide, in Ausführung der Beschlüsse des Rates der Stadt von 16 Februat 1993 eine Städtepartnerschaft.
Wir verpflichten uns hiermit, die städigen Beziehungen zwischen unseren Gemeinden zu bewahren, auf allen Gebieten den Austausch der Einwohner zu unterstützen und alles zu fördern, was die deutsch-polnische Verständigung und die europäusche Einigung vorantreibt. Im Rahmen unserer Möglichkeiten werden wir aus Überzeugung und aus vollem Herzen alles ausräumen, was in der Vergangenheit nachteilig für die Harmonie zwischen unseren Völker war, und alles tun, was geeignet ist, unsere Mitbürger zusammenzuführen.
Über die bestehenden Grenzen hinweg soll diese Partnerschaft einen Beitrag leisten zum besseren Verständnis zwischen dem polnischen und dem deutschen Volk. Im Vertrauen ein gutes Miteinander in Frieden und Freiheit unterzeichnen wir diese Urkunde als bleibendes Versprechen.

 

Biała, 24 April 1993

 

                     Wilhelm Kemper                                                                                                   Hans Gätcke
                      Bürgemeister                                                                                                    Gemeindedirektor