• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga rolnicy!!!

W terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. W przypadku hodowców bydła, do wniosku należy dołączyć dodatkowo dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 15 i 16 (II piętro).

Skarbnik Gminy
Klaudia Kopczyk

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg