Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi za 2019 r.

Uczestnicy  Programu Odnowy Wsi Województwa Opolskiego proszeni są o wypełnienie sprawozdania z realizacji zadań Odnowy Wsi za rok 2019.

Wzór sprawozdania  oraz  instrukcja  wypełniania  znajduje się  na stronie  internetowej www.odnowawsi.eu w zakładce „Komunikaty i ogłoszenia”.

Po wypełnieniu przedmiotowego sprawozdania proszę o przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: m.dryszcz@biala.gmina.pl w terminie do 09.03.2020 r.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, pytań proszę o kontakt do pracownika tut. Urzędu - Maria Dryszcz nr tel. 77 438 85 59.