• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Związek Gmin Aqua Silesia

as.gif
Związek Gmin AQUA SILESIA działa formalnie od 1993 roku. Członkami związku są gminy: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki i Walce.

Siedziba Związku znajduje się w Walcach. Aktualnym Przewodniczącym Związku jest inż. Bronisław Kurpiela - Wójt Gminy Strzeleczki.
 
Zasadniczym zadaniem tego Związku jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę ludności w obrębie gmin - uczestników Związku oraz tworzenie w tym celu odpowiednich warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych poprzez wspólne budowanie, utrzymywanie, eksploatację i modernizację obiektów i urządzeń:
 • ujęć wody
 • pompowni, przepompowni i hydroforni
 • stacji uzdatniania wody
 • sieci tranzytowych
wraz ze wszystkimi elementami uzbrojenia. Są one własnością majątkową Związku. Gminy tworząc związek zakładają partnerstwo i równouprawnienie w jego budowie i zarządzaniu a jednocześnie przyjmują zasady cywilno-prawne przy prowadzeniu działalności w ramach Związku.

Charakterystyka Związku Gmin Aqua Silesia

Związek Gmin Aqua Silesia działa na terenie 5 gmin położonych w południowej części województwa opolskiego. Są to gminy: Biała, Głogówek, Krapkowice, Strzeleczki, Walce.
Powierzchnia – 627 km2
Liczba mieszkańców – 64 500 osób zamieszkałych w 3 miastach i 84 wsiach.

Dokonania Związku Gmin Aqua Silesia

Wszystkie zamierzenia inwestycyjne w latach 1993 -2000 realizowano na podstawie PROGRAMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – 2000 opracowanego przez Biuro Tachniczne „PRIHWOD – SERVICE” inż. Zbigniew Wydrych, zaopiniowanego pozytywnie przez ekspertów niemieckich z Biura Inżynierskiego FRITZ z Bad Urach ze środków pochodzących z BMI Bonn, środków własnych oraz częściowo ze środków pochodzących z Fundacji Rozwoju Śląska w Opolu.
Również staraniami Związku było pozyskanie w latach 1998 – 1999 środków z Fundacji Współpracy Polsko – Niemieckiej dzięki, którym możliwe było wybudowanie tranzytów wodociągowych:
 • Otoki – Śmicz gmina Biała,
 • Wierzch – Mionów gmina Głogówek,
 • Racałwiczki – Kujawy – Moszna gmina Strzeleczki
oraz przepompowni wody w miejscowości Grabina gmina Biała.

Od roku 2000 inwestycje Związku realizowane są na podstawie „PROGRAMU ZAOPATRZENIA W WODĘ – 2005” uchwalonego przez Zgromadzenie Związku w dniu 16 marca 1999r. i realizowanych wyłącznie z udziałów gmin członków Związku.
Dotychczas Związek wybudował:
 • 98 km wodociągowych sieci tranzytowych,
 • 5 studni wierconych,
 • stację uzdatniania wody w miejscowości Nowy Bud o wydajności 60 m3/h wraz ze zbiornikiem wyrównawczym o pojemności V=400m3,
 • przepompownię wody w Grabinie,
 • przepompownię wody w Prężynie wraz ze zbiornikiem wyrównawczym.

Obecnie finansowanie inwestycji Związku odbywa się ze środków będących dochodami własnymi, a pochodzącymi z opłat za przesył wody, jak również z udziałów wnoszonych przez gminy – członków Związku.
Dotychczasowe realizacje pozwoliły na wyraźną poprawę stanu zaopatrzenia w wodę wsi, choć nadal występują jeszcze potrzeby w gminach Biała i Głogówek. Największy sukces zanotowano w gminach Walce i Strzeleczki gdzie zaopatrywanych jest ok. 98% mieszkańców. W pozostałych gminach zaopatrywanych w wodę jest ok. 80% mieszkańców.

Planowane zadania Związku Gmin Aqua Silesia do 2005 roku.

Do roku 2005 Związek zamierza osiągnąć 95-100% pełnego stanu zaopatrzenia w wodę wsi wszystkich gmin – członków Związku.
Do realizacji tego celu konieczne jest wybudowanie:
1. Stacji Uzdatniania Wody o wydajności Q = 200 m3/h w Smolarni.
2. Ok. 55 km wodociągowych sieci tranzytowych – połączenia pierścieniowe pomiędzy stacjami uzdatniania wody wraz z monitoringiem.

Warunki dalszego rozwoju Związku.

Zasadniczym elementem hamującym rozwój Związku jest bardzo niski stan budżetów gminnych, co nie pozwala gminom na zwiększenie udziałów inwestycyjnych. Brak jest również pomocy finansowej we wspieraniu związków celowych – jako najbardziej efektywnej formy rozwiązywania problemów komunalnych gmin w Polsce – ze strony władz rządowych i unijnych.
Innym istotnym elementem hamującym rozwój Związku jest brak banków komunalnych – udzielających długoterminowych, nisko oprocentowanych kredytów.
Dla dalszego rozwoju Związku konieczne jest dalsze poszukiwanie wsparcia finansowego ze strony różnych funkcji. Siłami własnymi realizacja celów Związku jest niemożliwa, jednak po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej powstaną możliwości na wsparcie finansowe związków celowych preferowanych w krajach unijnych.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • baner_partnerstwo.gif