• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Pakiet Pomocowy dla przedsiębiorców!

Gmina rusza z pakietem pomocowym dla przedsiębiorców.

W tym trudnym okresie epidemii koronowirusa, kiedy firmy odnotowują spore straty, Burmistrz Białej podjął działania, których celem jest realne wsparcie przedsiębiorców działających na terenie Gminy Biała

Jako Gmina nie pozostaniemy bezczynni i w ramach naszych możliwości i kompetencji będziemy starali się wprowadzić ulgi i ułatwienia, by w jak największym stopniu pomóc przedsiębiorcom i chronić miejsca pracy w naszej gminie.

Pakiet Pomocowy ma za zadanie ograniczyć uciążliwości wynikające z trudnej sytuacji, w jakiej znalazły się obecnie podmioty gospodarcze. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na obniżenie stawki czynszu (netto) lub na umorzenie całości bądź części czynszu (netto) w gminnych lokalach użytkowych lub skorzystać z możliwości odroczenia terminu zapłaty czynszu.

Udzielona pomoc będzie zależna od stopnia utraty płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Termin zapłaty czynszu w lokalach użytkowych zostanie przesunięty do 15-tego dnia następnego miesiąca, tj. opłata czynszu za miesiąc kwiecień br. przypada na 15 maja br - w drodze aneksu do umowy najmu. Stan ten wprowadzony zostanie na czas epidemii, stosowny aneks do umowy zostanie państwu dostarczony.

O udzielenie wyżej wskazanej pomocy (obniżenie stawki, umorzenie lub odroczenie terminu zapłaty) wnioskować mogą najemcy, którzy udokumentują, że ich płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające w/w okoliczności.

Wniosek o udzielenie pomocy z gminy należy złożyć najpóźniej do 10-tego dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła utrata płynności finansowej z powodu COVID-19, tj. w przypadku ubiegania się o pomoc za miesiąc kwiecień br. wniosek należy złożyć do 10-go maja br.

Przedsiębiorco, jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, złóż wniosek!

Należy złożyć:

 1. Wniosek o obniżenie czynszu/udzielenie ulgi;
  ODTWniosek - obniżenie stawki czynszu.odt (12,84KB)
  ODTWniosek - umorzenie należności z tytułu czynszu.odt (12,85KB)

 2. Informację o stanie majątkowym i sytuacji materialnej wnioskodawcy (udokumentowanie pogorszenia płynności finansowej);

 3. inne dokumenty dowodzące utraty płynności finansowej;

 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (w przypadku umorzenia należności).
  XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407-2013 (obowiązuje od dnia 15112014).xlsx (77,19KB)

Przedsiębiorcy, którzy z powodu epidemii koronawirusa mają problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości czy podatek od środków transportowych, mają możliwość złożenia wniosku o odroczenie terminu zapłaty podatku, odroczenie zapłaty zaległości podatkowych, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowych, umorzenie zaległości podatkowych wraz z odsetkami, umorzenie odsetek od zaległości z uwagi na ważny interes podatnika lub interes publiczny. O wyżej wymienione ulgi częściowe/całościowe wnioskować mogą podatnicy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Przedsiębiorco,  jeśli chcesz skorzystać z takiej pomocy, złóż wniosek w tej sprawie oraz dołącz do wniosku oświadczenie o sytuacji majątkowej. We wniosku musisz wykazać negatywny wpływ COVID-19 na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia należności.

Należy złożyć:

 1. Wniosek o ulgę w zaległości podatkowej;
  PDFWniosek o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf (204,70KB)
  PDFWniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.pdf (205,18KB)
  PDFWniosek o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami / o umorzenie odsetek za zwłokę / prolongaty.pdf (205,12KB)

 2. Informację o stanie majątkowym lub finansowym firmy oraz dokumenty na okoliczność pogorszenia płynności finansowej;

 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
  XLSXFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - rozporządzenie KE nr 1407-2013 (obowiązuje od dnia 15112014).xlsx (77,19KB)

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez platformę  ePUAP lub wysłać pocztą bądź wrzucić do skrzynki podawczej umieszczonej na Urzędzie Miejskim w Białej. Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że nastąpiła utrata płynności finansowej.

Telefony do kontaktu:

Skarbnik Gminy Biała – 77 4388 532

W sprawie ulgi czynszowej: 77 4388 549

W sprawie podatku od nieruchomości: 77 4388 538
 

Burmistrz Białej

Edward Plicko


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg