Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna szkoła - laptopy dla uczniów w Gminie Biała

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

ZDALNA SZKOŁA

Od 1 kwietnia wszystkie gminy oraz powiaty wskazane w dokumentacji konkursowej mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Biała po złożeniu Wniosku otrzymała grant w wysokości 59 999,94 zł jako dotację z Ministerstwa Cyfryzacji.

Za otrzymane środki zostaną zakupione 22 laptopy z oprogramowaniem na potrzeby zdalnego nauczania. Sprzęt zostanie przekazany do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Grabinie.

W przyszłości laptopy będą przeznaczone do wykorzystania w pracowniach informatycznych poszczególnych szkół.