• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II

loga_rpo.jpeg


Projekt realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.03.02.01-16-0001/19 z dnia 6 kwietnia 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna, Poddziałanie 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

Okres realizacji projektu: od 27 maja 2019 do 30 grudnia 2020

 • Całkowita wartość projektu (planowana): 14 352 805,62 zł
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych (planowana): 13 142 429,40 zł
 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (planowane): 5 726 572,00 zł

Opis projektu:

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” realizowany jest przez 14 jednostek samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Południowego: Powiat Nyski (Lider projektu) oraz partnerów: Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Łambinowice, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce, Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki.

Cel główny przedmiotowego projektu stanowi zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, dzięki przeprowadzeniu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków na terenie Subregionu Południowego. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez termomodernizację 18 obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów zabytkowych, jak i pełniących funkcje społeczne. W wyniku realizacji inwestycji zredukowana zostanie ilość szkodliwych substancji emitowanych do atmosfery (osiągnięty zostanie zatem znaczny efekt ekologiczny), jak i zostanie zwiększona efektywność energetyczna obiektów, dzięki czemu dojdzie do ograniczenia strat ciepła. Dodatkowo przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia zastosowania odnawialnych źródeł energii w regionie poprzez montaż trzech kotłów spalających biomasę.

Obiekty użyteczności publicznej objęte zakresem projektu:

1. Szpital nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – budynek A (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Nyski na terenie Gminy Głuchołazy),

2. Szpital nr 2 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach – budynek B (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Nyski na terenie Gminy Głuchołazy),

3. Budynek szkolno-przedszkolny w Gostomii (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała),

4. Budynek szkolno-przedszkolny w Śmiczu (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała),

5. Budynek przedszkola w Solcu (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Biała),

6. Przedszkole Publiczne w Branicach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Branice),

7. Przedszkole nr 2 w Głubczycach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Głubczyce),

8. Budynek o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w Głuchołazach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Głuchołazy),

9. Publiczna Szkoła Podstawowa w Kolnicy (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Grodków),

10. Urząd Gminy w Łambinowicach (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Łambinowice),

11. Szkoła Podstawowa nr 10 z oddziałami integracyjnymi w Nysie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Nysa),

12. Szkoła Podstawowa w Kałkowie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Otmuchów),

13. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Paczkowie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Paczków),

14. Urząd Miejski w Prudniku (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Prudnik),

15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chróścinie (zakres rzeczowy realizowany przez Gminę Skoroszyce),

16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach - Budynek szkoły (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Głubczycki na terenie Gminy Głubczyce),

17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Głubczycach - Budynek przynależnego do szkoły internatu (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Głubczycki na terenie Gminy Głubczyce),

18. Sala sportowa wraz z łącznikiem Budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku (zakres rzeczowy realizowany przez Powiat Prudnicki na terenie Gminy Prudnik).

 

Gmina Biała realizuje w ramach projektu inwestycję pod nazwą „Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie gminy Biała w miejscowościach: Solec, Śmicz, Gostomia”.

 • Całkowita wartość zadań Gminy Biała (planowana): 1 051 600,00 zł

 • Wydatki kwalifikowane zadań Gminy Biała (planowane): 829 817,30 zł

 • Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego do zadań Gminy Biała (planowane): 419 225,83 zł

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg