Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat RSO: KOMUNIKAT z dnia 20.04.2020 r.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu informuje, że na terenie województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla benzopirenu w roku 2020. Zaistnienie ryzyka stwierdzono w oparciu o wyniki przeprowadzonej analizy stężeń beznopirenu, zmierzonych podczas ostatnich dwunastu miesięcy ze stacji monitoringu jakości powietrza, prowadzących pomiar tego zanieczyszczenia. 1) pomiary prowadzone na terenie strefy miasto Opole:  Opole, os. Armii Krajowej ), 2) pomiary prowadzone na terenie strefy opolskiej:  Prudnik, ul. Podgórna ;  Zdzieszowice, ul. Piastów ;  Strzelce Opolskie, ul. Kard. Wyszyńskiego Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki stężeń benzopirenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia przekroczenia rocznej wartości docelowej na znacznym obszarze województwa.

Komunikat jest ważny od 20-04-2020 09:48:00 do 22-04-2020 23:59:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania