Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2020 r. o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 4 maja 2020 r.

K O M U N I K A T

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 30 kwietnia 2020 r.

o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Białej od dnia 4 maja 2020 r.


Od dnia 4 maja 2020 r. wprowadza się kolejną zmianę w funkcjonowaniu Urzędu i obsłudze klientów. Z dniem tym częściowo odstępujemy od zamknięcia obiektu i usprawniamy kontakt Państwa z Urzędem.

Urząd zastanie otwarty dla klientów w określonych niżej godzinach ale nadal muszą zostać wdrożone pewne ograniczenia bezpośredniej obsługi . Ograniczenia te podyktowane są tylko troską o zdrowie Państwa jak i pracowników Urzędu.

Proszę więc o przyjęcie do wiadomości oraz przestrzeganie obowiązujących zasad:

 1. Obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach od 7.30 do 13.00 a kasa czynna w godz. 7.30 do 12.00

 2. Poruszanie się po budynku Urzędu będzie ograniczone: przy wejściu do Urzędu wyznaczona osoba koordynowała będzie ilością osób wchodzących i załatwiających równocześnie sprawę w Urzędzie

 3. Do okienka kasowego może maksymalnie oczekiwać 2 klientów, odległość między osobami co najmniej 1,5 m

 4. Wskazanym jest aby termin osobistej wizyty w Urzędzie był wcześniej ustalony z pracownikiem załatwiającym sprawę, przez telefon lub e-mailowo (nr telefonów podane w załączniku do komunikatu)

 5. Do załatwienia sprawy w pierwszej kolejności korzystać należy z zdalnej formy, tj. poprzez:

 1. elektroniczną skrzynkę podawczą - ePUAP pod adresem: qnfj0i259
  Do przesłania dokumentu niezbędny jest profil zaufany lub autoryzacja za pomocą bankowości elektronicznej

 2. za pośrednictwem poczty e-mailowej pod adresem: sekretariat@biala.gmina.pl

 3. za pośrednictwem operatora pocztowego – Poczty Polskiej

 4. wrzucenie korespondencji do przeznaczonych do tego celu skrzynek umieszczonych: na zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych oraz w korytarzu Urzędu na parterze

 5. dokonywanie wpłat należności finansowych na rachunki bankowe Urzędu:

 • 23 8903 0002 2001 0000 2020 0013 – opłaty za gospodarowanie odpadami

 • 32 8903 0002 2001 0000 2020 0142 – opłaty za czynsze w lokalach

 • 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 – opłaty pozostałe

 1. Przynoszone do Urzędu przez klientów dokumenty muszą zostać poddane tzw. kwarantannie, dezynfekcji a więc sprawy do których wnoszone są podania, wnioski i wcześniej mogły być załatwiane od tzw. „ręki” obecnie nie mogą być tak załatwiane.

 2. Po wejściu do Urzędu należy zdezynfekować dłonie i założyć rękawiczki ochronne jednorazowe, dostępne w korytarzu Urzędu

 3. Zachować należy bezpieczną odległość od rozmówcy, oczekującego klienta co najmniej 1,5 m

 4. Po załatwieniu sprawy należy niezwłocznie opuścić budynek

Powyższe rozwiązania powodują dla klientów pewne niedogodności ale apelujemy o zrozumienie i wyrozumiałość

Edward Plicko

Burmistrz Białej

 

NUMERY TELEFONÓW KONTAKTOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BIAŁEJ


 

77 4388 531 - SEKRETARIAT URZĘDU

77 4388 551 - SEKRETARZ GMINY

77 4388 532 - SKARBNIK GMINY

77 4388 555 - REFERAT ORGANIZACYJNY

77 4388 543 - URZĄD STANU CYWILNEGO

77 4388 553 - DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA LUDNOŚCI

77 4388 548 - ZARZĄDZANIE KRYZOWE,  OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

77 4388 538 - PODATKI

77 4388 536 - KSIĘGOWOŚĆ

77 4388 533 - DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

77 4388 542 - INWESTYCJE, GOSPODARKA KOMUNALNA

77 4388 546 - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

77 4388 557 - OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

77 4388 559 - ROLNICTWO

77 4388 556 - DROGOWNICTWO , DODATKI MIESZKANIOWE DODATKI ENERGETYCZNE

77 4388 549 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

77 4388 544 - PROMOCJA GMINY I POZYSKIWANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH