Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Partnerskie PAX SILESIA

 

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 19 kwietnia 1994 r. Członkiem czynnym „PAX SILESIA” może być każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który wyrazi gotowość przystąpienia do „PAX SILESIA” deklarując czynną pracę oraz podpisując deklarację członkostwa. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Urzędzie Miejskim w Białej. Celem Stowarzyszenia jest mobilizowanie jak najszerszego grona społeczeństwa gminy Biała w krzewieniu idei partnerstwa i współpracy między gminami Biała i Marienheide, promowanie zorganizowanych form kontaktów oraz ich organizowanie i koordynacja, wspólne propagowanie i kultywowanie historii i kultury zaprzyjaźnionych gmin oraz czynny udział w życiu społeczno - gospodarczym Gminy.