Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat dla mieszkańców Gminy Biała

Celem usprawnienia prac na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Białej przy ul. Lipowej 1, uprzejmie prosimy o telefoniczne umawianie się na odbiór większych partii wysegregowanych odpadów z pracownikiem PSZOK pod nr telefonu 77 4388540.

Powyższe usprawni pracę w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i nie spowoduje zbędnych kolejek i narażanie wszystkich uczestników na utratę czasu, a przede wszystkim zdrowia przy obecnie panującej epidemii COVID-19.