• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej

Inwestycja realizowana w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 r. obejmująca swoim zakresem przebudowę ulicy Prudnickiej na długości 1400 mb (od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do obwodnicy miasta DW 414) , która swoim zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania rozbudowano kanalizację deszczowa oraz oświetlenie uliczne poprzez budowę dodatkowych punktów świetlnych. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa ulicy Prudnickiej zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych i rowerzystów i stanowiła kolejny etap przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Wraz z przebudową w latach poprzednich ulicą Opolska i Rynkiem , główna oś komunikacyjna miasta pomiędzy zjazdami na obwodnicę została przebudowana i osiągnęła wysokie parametry techniczne i bezpieczeństwa poprzez min. wyprowadzenie ruchu rowerzystów na nowe ścieżki rowerowe.

Zadanie to otrzymało dofinansowanie wysokości 80 % w ramach krajowego programu pomocowego pn. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, którego dysponentem jest Wojewoda Opolski. Umowa o dofinansowanie podpisana została w roku 2019.

  • Całkowity koszt zadania wyniósł 1 931 913,11 zł
  • Dofinansowanie FDS wyniosło 1 545 530,49 zł
  • Wkład własny gminy Biała wyniósł 386 255,57 zł

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg