• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa dróg gminnych ulic Lipowej i Tysiąclecia w Białej

Inwestycja realizowana w miesiącach wrzesień 2019 r. - luty 2020 r. obejmowała swoim zakresem przebudowę ulicy Lipowej na długości 580 mb (pomiędzy ulicą Kilińskiego i ul. Opolską) oraz przebudowę ulicy Tysiąclecia na dł. 403 mb. , Inwestycja  zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania rozbudowano kanalizację deszczową i wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa ulic Lipowej i tysiąclecia zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych , zwłaszcza dzieci  idących do szkoły i zespołu boisk zlokalizowanych przy ul. Tysiąclecia. Przebudowa stanowiła kolejny etap przebudowy ciągów komunikacyjnych w północnej części miasta.

Zadanie to otrzymało dofinansowanie wysokości 80 % w ramach krajowego programu pomocowego pn. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, którego dysponentem jest Wojewoda Opolski. Umowa o dofinansowanie podpisana została w  roku 2019.

  • Całkowity koszt zadania wyniósł 1 498 512,42 zł
  • Dofinansowanie FDS wyniosło 1 198 809,94 zł
  • Wkład własny gminy Biała wyniósł 299 515,43 zł

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg