• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Partner wiodący: Gmina Biała
Partner projektu: Gmina Osoblaha (CZ)

Projekt pn. „Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice

Przedsięwzięcie jest kolejną transgraniczną inicjatywą, angażującą Gminę Biała i Gminę Osoblaha. Na bazie pozytywnych doświadczeń we współpracy w pierwszym projekcie inwestycyjnym tych partnerów (tzn. „W poszukiwaniu piękna żydowskich cmentarzy”), gminy skutecznie przygotowały kolejny pomysł do aplikacji o środki zewnętrzne na jego realizację.

Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania potencjału pogranicza polsko-czeskiego poprzez odnowę (Gmina Osoblaha) i udostępnienie (Gmina Biała) atrakcji, świadczących o wspólnym dziedzictwie kulturowym tego obszaru. Burzliwe dzieje regionu związane są nierozerwalnie z konfliktami zbrojnymi, falami najazdów, walkami o różnym podłożu. Pamięć o tych - często wspólnych - bataliach to element tożsamości i stanowi podstawę zrozumienia czasów współczesnych. Żadna przemoc nie zasługuje na chwałę i nie to jest zamiarem tego projektu-pamięć jednak o skutkach tych wydarzeń należy się ofiarom i służy budowaniu właściwych, pacyfistycznych postaw obywatelskich w stosunkach międzynarodowych, co ma szczególny oddźwięk w projekcie transgranicznym.

Założenie projektu zostanie osiągnięte dzięki bezpośrednim efektom, czyli:

 • renowacja pomnika wyzwolenia w Osobłodze i zachowanie tego obiektu od zniszczenia i zapomnienia, wręcz zwrócenie uwagi mieszkańców i turystów na ten obiekt, aby wskazać ważny element historii całego pogranicza;
 • udostępnienie zabytku średniowiecznego grodziska wraz z szańcem szwedzkim w Białej i podniesienie poziomu atrakcyjności obiektu o ważnym znaczeniu kulturowym i historycznym.

Istotą projektu jest tym samym zwiększenie ruchu turystycznego na obszarze wsparcia w oparciu o wspólne dziedzictwo kulturowe (pamięć o konfliktach zbrojnych), a przez to pobudzanie rozwoju pogranicza: służyć temu będzie nie tylko odnowienie/udostępnienie atrakcji turystycznych, ale również wzajemne wizyty przedstawicieli partnerskich gmin w trakcie realizacji projektu oraz promocja potencjału turystycznego partnerów w formie wspólnej ulotki i promocyjnego materiału filmowego.

Całkowita wartość projektu: 73.986,34 euro, w tym:

Gmina Biała

 • Planowana wartość wydatków: 35.519,00 euro

 • Dofinansowanie EFRR: 30.000,00 euro

 • Dofinansowanie budżet państwa polskiego: 1.764,71 euro

Gmina Osoblaha

 • Planowana wartość wydatków: 38.467,34 euro

 • Dofinansowanie EFRR: 30.000,00 euro


Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg