• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

W zdrowym ciele – zdrowy duch!

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

 

Projekt pod nazwą „W zdrowym ciele – zdrowy duch!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska oraz budżetu państwa. Przekraczamy granice.

Celem niniejszego projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy sportowcami z gminy Biała i Město Albrechtice poprzez wspólne zorganizowanie i realizację polsko-czeskich spotkań sportowo-rekreacyjnych w roku 2021, adresowanych do młodzieżowych drużyn sekcji piłki nożnej. Spotkania połączone ze wspólnymi zajęciami piłkarskimi, sparingami, turniejem piłki nożnej odbędą się na terenie gminy Biała oraz Město Albrechtice, po czym zostaną  uwieńczone wspólnym wyjazdem integracyjnym na mecz piłki nożnej szczebla centralnego. Pozwoli to na przełamanie barier kulturowych i językowych na pograniczu oraz przyczyni się do umocnienia współpracy pomiędzy gminami i klubami sportowymi, podniesienia umiejętności i kondycji fizycznej sportowców, a także wzmocnienia ich wizerunku. Zdobyte umiejętności zostaną zaprezentowane podczas międzynarodowego turnieju piłki nożnej.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje zakup wyposażenia, w tym między innymi akcesoriów sportowych, odzieży sportowej, mebli szatniowych oraz przystosowanie szatni sportowych wraz z boiskiem sportowym w Łączniku dla zapewnienia niezbędnych i  właściwych warunków do polsko-czeskiej wymiany sportowców.

Partner wiodący: Gmina Biała
Partner projektu: Gmina Město Albrechtice (Czechy)

Całkowita wartość projektu: 23 524,13 euro
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 19 995,51 euro
Dofinansowanie z budżetu państwa polskiego: 1 176,20 euro
Wkład własny z budżetu Gminy Biała: 2 352,42 euro

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg