• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

"Zaplanuj swoją przyszłość" - edukacja finansowa

Między 04 - 12 marca 2009 roku w dwóch miejscowościach z gminy Biała (Chrzelice i Solec), odbyły się warsztaty z zakresu edukacji finansowej. Przedmiotowy program dofinansowywany był ze środków Narodowego Banku Polskiego w wysokości 2.000 PLN dla jednej organizacji.
Dotacje na przeprowadzenie szkoleń Stowarzyszenie Odnowy Wsi Solec i Stowarzyszenie Odnowy Wsi Chrzelice, pozyskały po złożeniu wniosku  do Fundacji Wspomagania Wsi. Patronami szkolenia były również: Stowarzyszenie Gazet Lokalnych, Fundacja Komunikacji Społecznej i Microfinance Centre. Szkolenie związane było z przeszkoleniem dorosłych z dziedziny planowania własnych domowych finansów, prowadzenia budżetów domowych, wprowadzania oszczędności i ich rozplanowania na wybrane cele finansowe. Zajęcia miały na celu przekonać uczestników do celowości planowania swoich finansów domowych i systematycznego oszczędzania, tak oby możliwa była realizacja celów finansowych rodziny, bez konieczności zaciągania wysoko oprocentowanych kredytów lub pożyczek.
Każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu, wystawiane przez Narodowy Bank Polski, Fundację Wspomagania Wsi i innych patronów.

 

przebieg warsztatów w Chrzelicach praca w zespołach podczas warsztatów w Chrzelicach wręczenie zaświadczeń o ukończeniu kursu
 p. Katarzyna Mencler, trenerka warsztatów w Solcu  uczestniczki warsztatów w Solcu  praca w zespole podczas warsztatów w Solcu

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg