• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpieczniej na pograniczu

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpegBezpieczniej na pograniczu / Bezpečněji na hranici

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.

Przedsięwzięcie zakłada zacieśnienie współpracy polskich i czeskich służb ratownictwa (straży pożarnej) dla usprawnienia działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ludzi i mienia na pograniczu. Strażacy z jednostek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Biała i jednostki Města Albrechtice będą uczestniczyć w: nowych szkoleniach i kursach podnoszących ich umiejętności i kwalifikacje przydatne podczas akcji, ćwiczeniach sprawdzających zdobytą wiedzę i doświadczenie we współpracy polsko-czeskiej, rywalizacji podczas wspólnych zawodów. Ponadto, założeniem projektu jest dalsze przełamywanie barier kulturowych i językowych pomiędzy społecznościami lokalnymi, z których rekrutują się uczestnicy projektu. Wzajemne spotkania, wydarzenia projektowe pozwalają poznać system organizacji straży pożarnej w sąsiednim państwie, ale również stwarzają okazje do zawierania nowych znajomości, a także podtrzymywania już istniejących - z poprzednich projektów.

Okres realizacji projektu: 2021

Wartość projektu:

 • planowane całkowite wydatki: 45.103,18 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 45.103,18 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 38.336,88 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71 euro
 • planowany wkład własny partnerów: 5.589,83 euro

w tym Gmina Biała:

 • planowane całkowite wydatki: 23.530,38 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 23.530,38 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 20.000,00 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.176,47 euro
 • planowany wkład własny Gminy Biała: 2.353,91 euro

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg