• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Łączy nas sport

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Łączy nas sport/ Spojuje nás sport

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała i Města Albrechtice (partner wiodący) w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.

Przedsięwzięcie oparte jest o polsko-czeskie spotkania dzieci w wieku 8-12 lat, zainteresowanych piłką nożną, dla których zaplanowano: po stronie czeskiej wielokrotne treningi z profesjonalnym trenerem i Turniej Przyjaźni, a po polskiej stronie kilkudniowy polsko-czeski obóz piłkarski.

W wyniku realizacji projektu dzieci polskie i czeskie będą miały okazję wielokrotnie się spotkać i współpracować, głównie w kontekście uprawiania piłki nożnej, ale również podczas innych zajęć (poznanie terenu naszej gminy, zabawy integracyjne, inne atrakcje sportowe). Dzięki bardzo popularnej (zarówno w Polsce, jak i w Czechach) dyscyplinie sportowej, zostaną pokonane kolejne bariery kulturowe i językowe pomiędzy społecznościami zamieszkującymi wspólny obszar pogranicza polsko-czeskiego.

Jako działania uzupełniające realizację projektu, zaplanowano poprawę infrastruktury sprzyjającej organizacji spotkań polsko-czeskich: budowę wiaty integracyjnej przy boiskach sportowych w Białej na ul. Tysiąclecia oraz wyposażenie szatni sportowej przy stadionie w Město Albrechtice.

Okres realizacji projektu: 2021

Wartość projektu:

 • planowane całkowite wydatki: 44.664,73 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 44.664,73 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 37.957,18 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71 euro
 • planowany wkład własny partnerów: 5.531,08 euro

w tym Gmina Biała:

 • planowane całkowite wydatki: 23.538,63 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 23.538,63 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 20.000,00 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.176,47 euro
 • planowany wkład własny Gminy Biała: 2.362,16 euro

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg