• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Pozostać w pamięci pokoleń

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Pozostać w pamięci pokoleń/Zůstat v paměti pokolení

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała (partner wiodący) i Města Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.

Przedsięwzięcie oparte jest na wspólnym dziedzictwie kulturowym, jakim jest pamięć o historii regionu, w szczególności z lat 20-tych XX wieku. Zarówno naród czeski, jak i polski czy też ludność śląska ponieśli znaczne straty podczas I wojny światowej, będąc pod panowaniem różnych mocarstw. Poległych w tym ogólnoświatowym konflikcie zbrojnym upamiętniają takie miejsca jak pomnik w parku miejskim w Białej oraz pomnik w parku B. Smetany w Město Albrechtice.

W wyniku realizacji niniejszego projektu, wspomniane miejsca pamięci zostaną odnowione, a ich otoczenie zyska zupełnie nowy wygląd, aby zwrócić szczególną uwagę mieszkańców i turystów na te historyczne obiekty:

 • w Białej wyremontowany zostanie pomnik poległych I wojnie światowej, a w jego bezpośrednim sąsiedztwie powstanie muszla koncertowa/scena plenerowa, która służyć będzie organizacji cyklicznych imprez kulturalnych związanych z tematyką lat 20-tych XX wieku;
 • w Město Albrechtice pomnik znajdujący się w parku zostanie odnowiony i odzyska pierwotne znaczenie jako miejsce pamięci poległych w I wojnie światowej, ponieważ w latach komunizmu zmieniono go na pomnik ofiar II wojny światowej; ponadto otoczenie pomnika zostanie uporządkowane i powstanie drewniane zadaszenie (wiata), które także służyć będzie promocji tego historycznego miejsca za pośrednictwem cyklicznych imprez kulturalnych.

Oprócz działań inwestycyjnych, projekt obejmuje spotkania polsko-czeskie po obu stronach granicy warz z ciekawym programem dla wszystkich mieszkańców.

Okres realizacji projektu: 2021

Wartość projektu:

 • planowane całkowite wydatki: 94.0,33,90 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 94.033,90 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 60.000,00 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71 euro
 • planowany wkład własny partnerów: 32.269,19 euro

w tym Gmina Biała:

 • planowane całkowite wydatki:35.297,00 euro
 • planowane wydatki kwalifikowalne: 35.297,00 euro
 • planowane dofinansowanie z EFRR: 30.000,00 euro
 • planowane dofinansowanie z budżetu państwa: 1.764,71 euro
 • planowany wkład własny Gminy Biała: 3.532,29 euro


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg