• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Konsultacje projektu uchwały dotyczącej rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok” organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mają możliwość wyrażenia pisemnej opinii oraz zgłoszenia uwag i propozycji w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Pisemne opinie bądź uwagi należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

            Konsultacje odbędą się w terminie: od 01.10.2020 r. do 16.10.2020 r.

Edward Plicko

Burmistrz Białej


PDFZarządzenie Nr OR.0050.367.2020 Burmistrza Białej w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu....pdf (370,18KB)

PDFprojekt uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami w art.3 ust.3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o.pdf (2,65MB)

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg