Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie do zadania pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała w roku 2020”

Burmistrz Białej informuje, że uzyskano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Biała w roku 2020”.

Całkowita wartość zadania wyniosła 21.360,50zł z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50% kosztów) – 10.680,25zł
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (50% kosztów) – 10.680,25zł

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt rzeczowy i ekologiczny polegający na unieszkodliwieniu
36,17 Mg odpadów zawierających azbest.