Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oficjalne zakończenie inwestycji na wzgórzu Kopiec w Białej

Brak opisu obrazka

 

W dniu 17 października Gmina Biała oficjalnie zakończy inwestycję na bialskim wzgórzu Kopiec, realizowaną pn. "Udostępnienie plenerowego obiektu kultury - średniowiecznego grodziska wraz z szańcem szwedzkim".

Tym samym polska część projektu transgranicznego "Zapobieganie procesom degradacji obiektów kulturowych i historycznych", realizowanego razem z gminą Osoblaha w Czechach, zostanie zakończona.

W związku z obostrzeniami wynikającymi z sytuacji epidemicznej, uroczystość odbędzie się w bardzo ograniczonym zakresie.

Zapraszamy do indywidualnego zapoznania się z efektami projektu! - w miarę możliwości i zgodnie z wprowadzanymi zasadami sanitarnymi.