Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Rynek 10, 48-210 Biała, telefon 77 4388533 lub 77 4388531,
godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30–17:00, wtorek: 7:30–15:30, środa: 7:30–15:30, czwartek: 7:30–15:30, piątek: 7:30–14:00

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

 • prowadzenie rozmów informacyjnych,
 • motywowanie do zmiany wzoru picia
 • motywowanie do uczestniczenia w spotkaniach;
  • w punkcie konsultacyjnym,
  • lub do podjęcia terapii w poradni odwykowej,
 • podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

2. Punkt Konsultacyjny

ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, telefon 77 4387345,
godziny przyjęć: piątek: 15:30-19:30

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

 • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, 
 • udzielanie konsultacji w sprawach uzależnień, 
 • motywowanie osób uzależnionych do podjęcia terapii w zakładzie lecznictwa odwykowego, 
 • udzielanie wsparcia po zakończonej terapii, 
 • wspomaganie osób pijących ryzykownie i szkodliwie w podjęciu decyzji o zmianie szkodliwego wzoru picia, 
 • gromadzenie aktualnych informacji o miejscach pomocy oraz o kompetencjach służb i instytucji zajmujących się pomocą dla osób uzależnionych, 
 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych, 
 • udzielanie konsultacji telefonicznych

3. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik, telefon 77 4364725,

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

 • profesjonalna pomoc

Parafia Św. Michała Archanioła

Plac Farny 2, 48-200 Prudnik, tel. 77 4362878, Dom Katolicki

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

 • spotkania i spotkania otwarte grupy AA „ALFA”

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole, telefon: 77 4552535
godziny pracy: 8:00-20:00,

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

 • dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu nastawiony na pomoc dorosłym osobom i młodzieży od 16 roku życia, mającym problem z uzależnieniem od alkoholu lub eksperymentującym

Ośrodek Leczenia Odwykowego

Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, telefon: 77 4196555 - oddział terapii uzależnienia od alkoholu, telefon: 77 4196522 - oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

 • całodobowy oddział terapii uzależnień oferuje sześciotygodniowy, intensywny program psychoterapii uzależnień przeznaczony dla osób uzależnionych,

 • oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (OLAZA – dawniej DETOX) na który przyjmowani są pacjenci, u których wystąpiły objawy zespołu abstynencyjnego po dłuższych ciągach picia alkoholu, takie jak: drżenie rąk, wzmożona potliwość, bezsenność, lęki, kołatania serca, wymioty, biegunka itp


Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice, telefon: 77 4034337

 

 • całodobowy oddział terapii uzależnień,

 • oddział leczenia zespołów abstynencyjnych

Telefon Zaufania 

dla osób w kryzysie emocjonalnym tel. 116123 (połączenie darmowe) w godzinach: 14:00 – 22:00

 • wsparcie i porady psychologiczne dla dorosłych osób w kryzysie emocjonalnym