• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Biała

Szanowni Państwo, informuję, że od 05 listopada do 22 listopada 2020 roku, na terenie Naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych. Badanie takie realizowane jest co 4-5 lat w celu ustalenia skali zagrożeń i problemów w środowisku lokalnym związanych z przemocą szkolną, rówieśniczą, przemocą domową oraz używaniem alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych działań mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w naszej gminie. Dzięki diagnozie zdobędziemy wiedzę jak gospodarować zasobami finansowymi, aby systematycznie podnosić jakość życia mieszkańców.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:
 
https://www.webankieta.pl/ankieta/573902/gmina-biala-mieszkancy-2020.html 
 
Zachęcam do udziału w badaniu!
 
Burmistrz Białej
Edward Plicko

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg