• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

GKZP.6720.1.2020

Biała, dnia 09 grudnia 2020r.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała w dniach od 17.12.2020 r. do 22.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej https://bip.biala.gmina.pl/1112/1438/procedury-planistyczne.html

 

                                                                                   Burmistrz Białej

                                                                                   Edward Plicko

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg