Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dofinansowanie budowy drogi powiatowej na odcinku Biała-Górka Prudnicka o długości 5,53 km

Brak opisu obrazka


W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Biała otrzymała w dniu 31.08.2020r. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1.502.366,00zł.

Kwota otrzymanych środków wynika z przepisów Uchwały Rady Ministrów nr 102 z dnia 23 lipca 2020r.

Gmina Biała przeznaczyła otrzymane wsparcie na dofinansowanie Budowy drogi powiatowej na odcinku Biała-Górka Prudnicka na odcinku 5,53km, dzięki czemu inwestycja realizowana przez Powiat Prudnicki w części, w której miała partycypować Gmina Biała, została sfinansowana ze środków rządowych.

Okres realizacji zadania: 2020r.