Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i pomieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSP w Ligocie Bialskiej

Brak opisu obrazka


W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Biała otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Budowa świetlicy wiejskiej z garażem i pomieszczeniami socjalnymi dla jednostki OSP w Ligocie Bialskiej w wysokości 1.375.000,00zł, które w całości pokrywają szacunkowy koszt inwestycji.

Inwestycja obejmuje kompleksowe prace budowlane, instalatorskie i wykończeniowe oraz wyposażenie budynku dla zapewnienia właściwej realizacji przewidzianych funkcji. Teren działki zostanie częściowo utwardzony i zagospodarowany na potrzeby mieszkańców i OSP Ligota Bialska.

Planowany okres realizacji: 2021r.