Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Biała

Brak opisu obrazka


W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina Biała otrzymała środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania Wymiana oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Biała w wysokości 1.000.000,00zł, które w 68,26% pokrywają szacunkowy koszt inwestycji.

Zadanie polega na wymianie opraw żarowych/sodowych na istniejących słupach oświetlenia ulicznego i drogowego na oprawy w technologii LED na terenie całej gminy (miasto Biała oraz wszystkie miejscowości).

Planowany okres realizacji: 2021-2022