Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Zmiana stawki opłaty za odpady komunalne od 1 stycznia 2021

Urząd Miejski w Białej informuje, iż z dniem 1 stycznia 2021r. ulega zmianie stawka opłaty za odpady komunalne. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  będzie wynosić  23zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka wynosi 115zł oraz 10zł od każdej kolejnej osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych stawka będzie wynosić 46zł.