Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawdź termin ważnosci swojego dowodu osobistego

Informujemy mieszkańców, że w roku 2021 upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2011 r. Wydane obecnie dowody osobiste mają określony, 10-cio letni okres ważności. Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli m.in. nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa np. w kontaktach z urzędem. W kwestiach wymagających weryfikacji naszej tożsamości, możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego, czy z dokonaniem zakupu ratalnego. Dlatego już teraz warto sprawdzić ważność swojego dowodu osobistego. Jeśli jest nieważny lub wkrótce upływa termin jego ważności trzeba złożyć wniosek o nowy dowód. Każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest zobowiązany posiadać dowód osobisty. Natomiast obywatel polski zamieszkujący poza granicami kraju ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego. Ponadto, nieważny dowód osobisty nie może też być podstawą do przekroczenia granicy w ramach Strefy Schengen.

Wniosek o dowód osobisty można złożyć osobiście lub przez Internet. Wystarczy wypełniony wniosek oraz zdjęcie, które powinno być aktualne tj. zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,

  • na zdjęciu nie możesz mieć nakrycia głowy, okularów z ciemnymi szkłami ani innych rzeczy, które utrudniają rozpoznanie,
  • zdjęcie powinno przedstawiać całą głowę (od jej czubka) oraz górną część barków,
  • twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia.

Wymiana dowodu osobistego polega na złożeniu wniosku wraz z jedną aktualną fotografią w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. Nr 14), w godzinach urzędowania. Wniosek należy złożyć co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności dowodu.

W przypadku osób, które ze względów zdrowotnych mają problemy by osobiście dotrzeć do urzędu istnieje możliwość załatwienia tej sprawy w domu przez jednego z naszych pracowników. W takim przypadku prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 77 4388553 lub 77 4388543.

Na platformie Obywatel (www.obywatel.gov.pl) działa centralna usługa, dzięki której można załatwić sprawę związaną ze złożeniem wniosku o wydanie dowodu osobistego. Aby skorzystać z tej usługi niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego, który pozwala potwierdzić tożsamość. Instrukcja założenia profilu zaufanego znajduje się również na platformie Obywatel (https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany).

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

Nowy dowód osobisty (w tym e-dowód) możesz odebrać po 30 dniach od złożenia wniosku, jednak zazwyczaj jest gotowy wcześniej. Tylko w szczególnych przypadkach termin może się wydłużyć. Dowód przygotowuje Centrum Personalizacji Dokumentów w Warszawie, a do urzędu gminy dostarcza go policja.

E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.

Jest wydawany od 4 marca 2019 roku. Dowody wydane wcześniej zachowują swoją ważność — datę ważności znajdziesz na każdym dowodzie. Możesz wymienić stary dowód na e-dowód w dowolnym momencie.