Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wielofunkcyjne centrum wsparcia dla osób starszych

JPEGoglaszenie.jpeg (2,22KB)

 

Informacja Burmistrza Białej

Szanowni Państwo !


Informuje się o możliwości udziału mieszkańców Gminy Biała będących w wieku 60 lat i więcej w projekcie w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 pn. „Wielofunkcyjne centrum wsparcia dla osób starszych”.

Projekt ten został objęty przeze mnie Honorowym Patronatem

W projekcie osoby starsze będą mogły skorzystać z:

 • zajęć teatralnych
 • wyjazdów do kina, teatru, filharmonii, opery, operetki
 • zajęć florystycznych
 • zajęć tanecznych
 • zajęć nordic walking
 • poradnictwa psychologicznego
 • poradnictwa prawnego
 • spotkań autorskich
 • „sylwestra”
 • wyjazdu do SPA
 • szkolenia z obsługi bankomatu
 • szkolenia e-senior z obsługi komputera i korzystania z Internetu
 • ciepłych posiłków i asystenta osoby starszej

 

Udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny !!!
Wszelkie wydatki poniesione na dojazd do Prudnika zwraca organizator projektu Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie Alternatywa S.A.P.R.A. w Prudniku. (po przedłożeniu biletu autobusowego).

Spotkanie dla osób zainteresowanych uczestnictwem w projekcie odbędzie się w dniach 12 i 13 listopada 2012r. o godz. 10 00 w sali Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Prudniku, ul. Kościuszki 55a.
Dodatkowe informacje pod nr telefonów:

77 437 47 00 – Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Prudniku
77 438 85 58 – Urząd Miejski w Białej


Burmistrz Białej
Arnold Hindera


Z A P R A S Z A M Y !!!