• EN
 • CZ
 • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej

loga_rpo.jpeg
Projekt pod nazwą „Przebudowa Wieży Prudnickiej w Białej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPOP.05.03.01-16-0032/19 z dnia 13 października 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i kultury, Poddziałanie 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura.

Celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych regionu, poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac remontowo-budowlanych, instalacyjnych i konserwatorskich we wnętrzu Wieży Prudnickiej w gminie Biała.

Niniejszy projekt ma na względzie poprawę stanu zachowania, odtworzenie historycznego wnętrza Wieży i udostępnienie mieszkańcom oraz turystom obiektu kultury, który stanie się nowym miejscem organizacji wydarzeń promujących historię i kulturę regionu w ramach działalności Gminnego Centrum Kultury w Białej.

W ramach projektu przeprowadzono działania w zakresie ochrony i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, zapewniono dostępność obiektu i oferty kulturowo-turystycznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz utworzono 1 nowe stanowisko pracy.

Przeprowadzone działania informacyjno-edukacyjne mają na celu zaprezentowanie ciekawej historii i roli Wieży Prudnickiej oraz innych obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Biała.

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

 • wykonanie niezbędnej instalacji elektrycznej wewnętrznej (oświetlenie, instalacje teleinformatyczne, system sygnalizacji pożaru i oddymiania klatki schodowej),
 • zszywanie rys i pęknięć konstrukcyjnych,
 • renowację i rekonstrukcję powierzchni ceglanych,
 • renowację powierzchni tynkowanych wraz z uprzednim czyszczeniem,
 • wzmocnienie istniejących stropów,
 • wykonanie posadzki przyziemia,
 • wymiana drzwi wejściowych drewnianych,
 • budowa schodów wewnętrznych o konstrukcji drewnianej,
 • zakup i montaż tzw. kiosku multimedialnego, dostosowanego dla słabowidzących oraz do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (regulowana wysokość monitora, wgrane systemy wspomagające słyszenie: pętla indukcyjna, system FM),
 • wykonanie ekspozycji w formie tablic informacyjnych na wszystkich kondygnacjach wieży,
 • utworzenie dedykowanej zakładki dla projektu na stronie internetowej Gminnego Centrum Kultury w Białej.

Okres realizacji projektu: od 14 listopada 2019 do 20 października 2021
Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury w Białej
Całkowita wartość projektu: 467 491,14 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 299 962,00 PLN
Wkład własny z budżetu Wnioskodawcy: 167 529,14 PLN

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
 • box-bory.jpeg
 • box-gckbiala.png
 • sluzbawojskowa.jpeg