• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Unijna dotacja na remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie

logo_gora_unia_prow.jpeg

Unijna dotacja na remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie


 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wilków informuje, że została zakończona realizacja projektu pn.„Remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół” o nr R.U.DOW.II.042.15.156.2012, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Celem operacji była poprawa warunków kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów przez mieszkańców wsi, poprzez przeprowadzenie remontu kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół, który niewątpliwie wpłynął na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”.

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg