Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie

Brak opisu obrazka

Unijna dotacja na remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie


 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wilków informuje, że została zakończona realizacja projektu pn.„Remont kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół” o nr R.U.DOW.II.042.15.156.2012, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Celem operacji była poprawa warunków kultywowania miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów przez mieszkańców wsi, poprzez przeprowadzenie remontu kapliczki wiejskiej w Wilkowie oraz zagospodarowanie terenu wokół, który niewątpliwie wpłynął na zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Wspólne Źródła”.