Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Unijna dotacja na remont świetlicy wiejskiej w Prężynie

Brak opisu obrazka

Unijna dotacja na remont świetlicy wiejskiej w Prężynie


 Burmistrz Białej informuje, że została zakończona realizacja projektu pn.„Remont budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie” o nr R.U.DOW.II.042.15.124.2012, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 W ramach projektu został przeprowadzony remont wewnątrz budynku świetlicy wiejskiej w Prężynie, który wpłynął na podwyższenie standardu warunków do integracji i rozwoju poprzez organizację spotkań zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców sołectwa.