• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25.

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Prudnickiej w Białej, działka o nr ewid. gruntu 1589 k.m. 25, w dniach od 25 lutego 2021 do 29 marca 2021 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej:

https://bip.biala.gmina.pl/1112/1438/procedury-planistyczne.html

 

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg