• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Komunikat RSO: Komunikat GIOŚ z dnia 10.03.2021

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Opolu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zawiadamia o wystąpieniu w dniu 09.03.2021 r. przekroczenia poziomu informowania (100 mikrogramów/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w powiecie brzeskim. Średniodobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 na stacji zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Poprzecznej wyniosło 102 mikrogramy/m3. Obszar przekroczeń poziomu informowania obejmował miasto Brzeg. Ludność zamieszkująca wskazany obszar: ok. 36 tys. Nie prognozuje się przekroczenia poziomu informowania w dniu 10.03.2021 r. Pełna treść powiadomienia zamieszczona jest na Portalu Jakości Powietrza pod linkiem http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/content/show/3330 Bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current

Komunikat jest ważny od 10-03-2021 08:29:00 do 12-03-2021 08:28:00


Strona została wygenerowana automatycznie w oparciu o dane z Regionalnego Systemu Ostrzegania

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg