Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków w ramach konkursu "DZIAŁAJ LOKALNIE"

6 kwietnia 2021 roku rusza nowa edycja programu "Działaj lokalnie" w Borach Niemodlińskich, realizowanego wspólnie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, w ramach środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program skierowany jest do organizacji pozarządowych, a także grup nieformalnych (np. Rada Sołecka, Grupy Odnowy wsi), działających w co najmniej jednej z 8 gmin Borów Niemodlińskich, tj. Biała, Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice. W ramach projektów będę mogły być realizowane działania służące zaangażowaniu lokalnych społeczności wokół wspólnego dobra. Zakres projektów może być różnorodny, od remontu przydrożnej kapliczki, czy doposażenia miejsca spotkań, poprzez organizację pomocy sąsiedzkiej w czasie pandemii, po zajęcia edukacyjne.

W bieżącej edycji pula przeznaczona na granty to 55000 zł. Dodatkowo ogłaszamy nabór na ścieżkę tematyczną „Działaj lokalnie i ekologicznie”, z pulą 9000 zł (3 x 3000 zł). Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2021 roku. Okres realizacji projektów to czerwiec-grudzień 2021 roku, pamiętając, że zamierzone działania muszą trwać minimum 3 a maksymalnie 6 miesięcy. Maksymalna wysokość grantu to 6000 zł. Wnioski można składać tylko i wyłącznie poprzez generator wniosków, dostępny pod adresem http://www.system.dzialajlokalnie.pl

Generator będzie otwarty przez cały okres trwania naboru, od 6.04.2021 roku.
Więcej informacji na stronie http://www.boryniemodlinskie.pl w zakładce „Granty do 6 tyś. zł”.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.

Brak opisu obrazka