• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Zmiany w obowiązku meldunkowym

UWAGA! Zmiany w obowiązku meldunkowym od 1 stycznia 2013 r.


 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 grudnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 1407), na mocy której wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

- zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

- likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

- likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

- wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

- wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika, tzn. pełnomocnik dokona za nas czynności zameldowania, wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego ponad 3 miesiące;

- wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

- odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

- wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 

Ponadto informuje się, że w 2013 roku mija termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2003 roku, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy o sprawdzenie terminu ważności dowodu osobistego. Celem wydania nowego dowodu osobistego należy zgłosić się do tutejszego urzędu (pok. nr 14, I piętro) w terminie 1 miesiąca przed upływem terminu ważności dowodu i dostarczyć wypełniony wniosek wraz z dwoma zdjęciami.


Przypomina się również, że w myśl ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych, wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście i odbioru dowodu osobistego dokonuje się osobiście.


 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg