Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2021"

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXIV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2021″.
Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju. Niezwykle cenna jest zdrowa rywalizacja sołectw i ich liderów, a ta trwa już 24 lata. Patrząc wstecz na uczestników konkursu śmiało można powiedzieć, że są to sołectwa sukcesu, bowiem przystąpienie do samego konkursu jest wyrazem wiary w swoje siły, dumy ze zrealizowanych projektów i śmiałego patrzenia w przyszłość.

Zarząd Województwa Opolskiego, doceniając starania sołtysów i liderów wiejskich, zaplanował w tym roku nagrody dla każdego uczestnika konkursu. Umożliwiono również zgłoszenie dwóch wsi z jednej gminy do kategorii „Najpiękniejsza Wieś”. Liczymy, że wprowadzone zmiany spełnią oczekiwania mieszkańców opolskich wsi i zachęcamy do aktywnego udziału w konkursie.

W tym roku konkurs obejmował będzie dwie kategorie:
1. Najpiękniejsza Wieś
2. Najlepszy projekt odnowy wsi

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu, dostępnym poniżej w plikach do pobrania.
Ze względu na duże zmiany wprowadzone w regulaminie, prosimy o dokładne zapoznanie się z aktualnie obowiązującym regulaminem.

Proszę zwrócić uwagę w regulaminie konkursu na kolejność skanowania przedłożonego materiału (str. 2, pkt. 7, ppkt.2).

UWAGA-WAŻNE!
Proszę o przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z dokumentacją opisową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca br. do godz. 12.00 na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl

Osobami do kontaktu:

Ewa Kotula kierownik Referatu Rozwoju Wsi - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego tel. 77 4482125

Maria Dryszcz inspektor ds rolnictwa i obsługi funduszu sołeckiego -Urząd Miejski w Białej, tel. 77 438 85 59,  rolnictwo@biala.gmina.pl

PLIKI DO POBRANIA:

PDF01_Regulamin-konkursu_Piękna-Wieś-Opolska-2021(2).pdf (1,07MB)

DOC03_Karta-zgłoszenia-do-konkursu_PWO_2021_zał_1.doc (978,50KB)

DOC04_Formularz-klauzuli-informacyjnej_RODO_PWO_2021_zał_2.doc (972,50KB)

DOC05_Oświadczenie_przekazanie-zdjęć_PWO_2021_zał_3.doc (964,50KB)