• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Dofinansowanie do usuwania azbestu


W związku z rozpoczęciem realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Biała na lata 2012 - 2032”, Burmistrz Białej ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2013 roku dofinansowania na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Biała.
Nabór wniosków będzie trwał od 1 lutego 2013 r. do 8 marca 2013 r. W tym okresie osoby zainteresowane udziałem w programie, powinny złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej w Sekretariacie, ul. Rynek 10, pok.13 komplet dokumentacji.
Wzory wniosków oraz załączników można pobrać w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok. 1a oraz ze strony internetowej Urzędu www.biala.gmina.pl

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą roszczeń. Dofinansowanie nastąpi w przypadku gdy Gmina Biała otrzyma dotację na zadanie z zakresu usuwania azbestu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych. Wykonawcą zadania obejmującego prace związane z usuwaniem azbestu na terenie Gminy Biała będzie jedna firma wybrana w drodze przetargu, która na zlecenie Gminy będzie dokonywać demontażu pokrycia lub innych wyrobów zawierających azbest oraz transportu odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia.
Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, objęte tym naborem, będą zakończone w terminie do 30 października 2013r.

Szczegółową informację można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych, ul. Rynek 10, pok.1a w godzinach pracy Urzędu – tel. (77) 4388557.

Do pobrania:

DOCOświadczenie do wniosku na likwidację azbestu.doc (11,50KB)

PDFOświadczenie do wniosku na likwidację azbestu.pdf (44,14KB)

PDFWniosek o dofinansowanie likwidacji azbestu (119,07KB)

DOCWniosek o dofinansowanie likwidacji azbestu (22,50KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg