Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

Każda twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej firmy i skorzystaj z pożyczek niskooprocentowanych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu!


Więcej informacji na stronie www.wfosigw.opole.pl

Statutowym celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach prowadzonej działalności Fundusz wspiera m. in. przedsiębiorców działających w sektorze MŚP, prowadzących działalność lub realizujących inwestycję na terenie województwa opolskiego, poprzez udzielanie finansowania przedsiębiorcom ze środków przekazanych Funduszowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1, działanie 1.2 Zapewnienie dostępu finansowania przedsiębiorczości.