Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi

W związku z przygotowaniem do podjęcia prac nad opracowywaniem programu współpracy samorządu województwa opolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok zwracam się z prośbą o udostępnienie organizacjom pozarządowym działającym na terenie państwa gminy odnośnika do ankiety internetowej.


Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat potrzeb organizacji pozarządowych realizujących działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie województwa opolskiego i dostosowania ewentualnego zakresu zadań do ich potrzeb.


Możliwość wypełnienia ankiety trwa do końca czerwca bieżącego roku.


https://forms.gle/m2AkiEukcrdz3fxH9