• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

XI Ogólnopolski Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

Zapraszam rolników z województwa opolskiego do udziału w tegorocznej edycji konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje i organizacje działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn rolniczych, o ile zadeklarują swój udział w organizacji konkursu. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą.


Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.
Etap regionalny trwa od dnia jego ogłoszenia do 17 maja 2013r.
Etap wojewódzki kończy się 21 czerwca 2013r.


Warunkiem udziału w konkursie jest dokonanie zgłoszenia. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w Placówce Terenowej KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 8 marca 2013r.


Należy podkreślić, że w dziesiątej edycji konkursu tj. w 2012 roku wzięło udział 21 gospodarstw rolnych z Opolszczyzny.
W całym kraju rywalizowały o tytuł najbezpieczniejszego gospodarstwa rolnego 982 gospodarstwa indywidualne. We wszystkich edycjach uczestniczyło 13 329 gospodarstw indywidualnych. Współorganizatorom konkursu sporo satysfakcji dostarczają zmiany w gospodarstwach uczestników konkursu i to, że jego laureaci będą mieli swoich następców i naśladowców dobrych praktyk w rolnictwie, którzy będą inspirować innych rolników do działania, a najważniejszym efektem tej inicjatywy będzie spadek wypadków w rolnictwie.


Komisje konkursowe powołane przez dyrektora opolskiego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) – najpierw regionalna, a potem wojewódzka –  wizytować będą zgłoszone do konkursu gospodarstwa. Oceniony zostanie m.in. ład i porządek panujący w obrębie podwórek, stan budynków gospodarskich i maszyn, poziom ich zabezpieczenia, stan pilarek tarczowych i łańcuchowych czy obsługa i bytowanie zwierząt, stan i jakość środków ochrony osobistej oraz estetyka gospodarstw.Przewidziane są atrakcyjne nagrody, na szczeblu wojewódzkim. W zeszłym roku główną nagrodą był ciągnik FARMTRAC 670DT.


Wszystkie niezbędne informacje m.in. regulamin konkursu znajdziecie Państwo na stronie internetowej KRUS: www.krus.gov.pl również w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce Terenowej.


                                                                                                      Z wyrazami szacunku
                                                                                               Dyrektor OR KRUS w Opolu
                                                                                                           Jan Krzesiński

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg