• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Umowy na odbiór odpadów komunalnych

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
Pamiętajmy o rozwiązywaniu umów z przedsiębiorcą na odbiór odpadów komunalnych


Informujemy, że każdy właściciel czy zarządca nieruchomości musi pamiętać o rozwiązaniu umowy na odbiór odpadów komunalnych z firmą wywozową. Rozwiązanie umowy musi nastąpić z odpowiednim wyprzedzeniem – tak aby wygasła ona z dniem 30 czerwca 2013 r.
W przeciwnym wypadku może zdarzyć się tak, że od 1 lipca 2013 rwłaściciel obowiązany będzie do płacenia za wywóz śmieci firmie wywozowej – na podstawie umowy, oraz gminie – w wysokości wskazanej w deklaracji. Aby uniknąć płacenia dwa razy za to samo właściciel nieruchomości zamieszkałej powinien wypowiedzieć umowę z odpowiednim wyprzedzeniem.
Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której przez brak zachowania odpowiedniego terminu wypowiedzenia powstanie obowiązek płacenia za wywóz śmieci gminie i przedsiębiorcy z którym ma się zawartą umowę. Jeśli umowa jest zawarta na czas nieokreślony i jest w niej określony termin wypowiedzenia umowy, wystarczy zachować ten termin, po którym umowa wygaśnie. Trzeba jednak pamiętać o zapisach w umowie, które mogą dodatkowo określać sposób wypowiadania umowy, np. na koniec miesiąca, kwartału, roku. Jeśli umowa została podpisana na czas nieokreślony, bez określonego terminu wypowiedzenia, to wygasa ona niezwłocznie po jej wypowiedzeniu zgodnie z art. 365.1 kodeksu cywilnego (przypadku tego typu umowy można wskazać konkretną datę, po której umowa przestanie obowiązywać).
Ustawa o porządku i czystości w gminach nie reguluje kwestii rozwiązania umowy z dotychczasowym odbiorcą śmieci, ani sposobu wypowiedzenia umowy, uznając ją za problem cywilnoprawny, zgodnie z kodeksem cywilnym. Gmina nie może wypowiedzieć umowy zawartej przez właściciela nieruchomości, bo nie jest jej stroną. Może to uczynić jedynie właściciel nieruchomości zamieszkałej, który jest stroną umowy.


Umowy zawarte przez właścicieli nieruchomości NIE WYGASNĄ automatycznie z dniem 30 czerwca 2013 r., a więc trzeba je będzie wypowiedzieć (co może uczynić tylko strona umowy – właściciel lub firma wywozowa).


W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, nieobjętej systemem gminnym, właściciel nie będzie zobowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym na rzecz gminy. W konsekwencji nie powinien wypowiadać zawartej umowy lub jeżeli wygaśnie, powinien zawrzeć umowę bezpośrednio z gminną jednostką organizacyjną bądź innym przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

Do pobrania:

PDFWzór wypowiedzenia umowy.pdf

DOCWzór wypowiedzenia umowy.doc

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • baner_partnerstwo.gif