• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Udany start z UNI 3

naglowek.jpeg

O projekcie

Projekt „Udany Start z UNI 3” odbywa się w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w województwie opolskim Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. Projekt ten jest realizowany przez Uniwersytet Opolski w terminie od 01.2013 r. do 01.2014r.

Działania podejmowane w ramach projektu dla jego uczestników:

  • Identyfikacja i opracowanie ścieżki kariery zawodowej
  • Warsztaty rozwoju osobistego i interpersonalnego – podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie umiejętności miękkich.
  • Szkolenia i warsztaty merytoryczne z zakresu promocji przedsiębiorczości
  • 4 miesięczne staże w przedsiębiorstwach z województwa opolskiego.


Celem głównym projektu jest dobre przygotowanie osób młodych (-25) do wejścia na regionalny rynek pracy oraz aktywizacja zawodowa osób 50+ zamieszkałych na terenach powiatów: brzeskiego, głubczyckiego, namysłowskiego, nyskiego, prudnickiego.

Więcej na stronie projektu www.staz3.uni.opole.pl

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg