Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga Rolnicy

W terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć oryginały faktur VAT albo ich kopie stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 rok.

 Z uwagi na remont pomieszczeń biurowych w Urzędzie Miejskim w Białej, wnioski należy składać w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Białej (dawny Kościół Ewangelicki) przy ul. Kościuszki 4  (I piętro).

                                                                                                      

                                                                                                              Skarbnik Gminy
                                                                                                            Klaudia Kopczyk


PDFWzór wniosku.pdf (903,32KB)