• EN
  • CZ
  • DE
×
Wyszukaj w serwisie
×

Uwaga Organizacje pozarządowe

W związku z przygotowywaniem projektu uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”, organizacje pozarządowe współpracujące z Gminą Biała mogą wyrazić opinię bądź uwagi (pisemnie) dot. projektu uchwały, które należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Białej (pok. 13), pocztą  na adres: Urząd Miejski w Białej, ul. Rynek 10, 48–210 Biała lub drogą  elektroniczną na adres  e- mail: sekretariat@biala.gmina.pl. w terminie wskazanym poniżej.

Konsultacje odbędą się w terminie: od 01.10.2021 r. do 15.10.2021 r.

Brak nadesłania opinii przez organizację w terminie wyznaczonym przez Burmistrza Białej oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.           

 


PDFZarządzenie OR.0050.544.2021 Burmistrza Białej.pdf (73,08KB)

PDFProjekt uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022.pdf (502,21KB)

 

Turystyka weekendowa

Sprawdź szczegóły
Polecamy
  • box-bory.jpeg
  • box-gckbiala.png
  • sluzbawojskowa.jpeg